De God van hoop!

De God van hoop!

Romeinen 15:13 is een prachtige tekst over hoop. We kijken naar het eerste stukje: De God nu van de hoop… Wist je dat de Heer de God van hoop is? Hij is niet alleen de God van vrede, de God van blijdschap, de God van gerechtigheid en de God van kracht, maar ook...
Toetsing van wonderen en tekenen

Toetsing van wonderen en tekenen

Er is een heel belangrijke gedachte die we goed tot ons moeten laten doordringen ten aanzien van wonderen en tekenen: ze zijn geen garantie voor waarheid. Het is absoluut noodzakelijk dat te begrijpen. Wonderen en tekenen zijn geen bewijs voor waarheid! Waarheid is al...
Wanneer u vast….

Wanneer u vast….

In het midden van de Bergrede zei Jezus: ‘Wanneer u vast…’ (Mattheüs 6:16) Jezus zei niet ‘Als u vast..’ Dat zou immers de mogelijkheid hebben opengelaten dat we wel of niet kunnen kiezen om te vasten. Hij zei ‘Wanneer…’...
Prediking als wapen

Prediking als wapen

Het volgende aanvalswapen is nog directer en specifieker gerelateerd aan de Bijbel, namelijk de prediking of verkondiging van Gods Woord. Dit heeft niks te maken met prediking van andere dingen, zoals filosofische onderwerpen, politieke ideologieën of zelfs verheven...
De trots van bolwerken

De trots van bolwerken

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 2 Korinthe 10:4 HSV In 2 Korinthe spreekt Paulus over ‘bolwerken’. Een andere vertaling zegt ‘bolwerken in onze gedachten’. Wat zijn die...
Volg je ons al op YouTube?