“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”
Johannes 1:1 HSV

In de 5e aflevering gaan we het hebben over het Woord van God, de Bijbel! De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God die in veel gevallen de wetenschap al honderden, soms wel duizenden jaren voor was. (o.a. op het gebied van voedsel, hygiëne en landbouw.) Ook staan er veel profetieën in die soms 1000 jaar later tot vervulling kwamen.

Voor christenen zou de Bijbel een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad moeten zijn. Als je geestelijk opnieuw geboren bent zal je moeten groeien, dit kan alleen door de melk en later het vaste voedsel van Gods Woord. Dat is zowel het oude testament als het nieuwe testament. Helaas denken sommige christenen dat je niet teveel met de Bijbel bezig hoeft te zijn of dat alles om het goede gevoel draait. Toch staan er ook genoeg teksten in de Bijbel die je in eerste instantie helemaal geen goed gevoel hoeven te bezorgen!

Zonder kennis van het levende Woord gaat een volk ten onder en sta je de duivel toe om een hoop misleiding in je leven te brengen. Juist met kennis van Gods Woord kan de Heilige Geest je leiden door het leven. De Heilige Geest zal je nooit iets vertellen wat tegen het door Hem geïnspireerde Woord ingaat! De gedachte dat de Bijbel je geest zou kunnen doden, of dat de Bijbel een dood boek zou zijn is dan ook heel erg onjuist!

De Bijbel is juist een levend en krachtig tweesnijdend zwaard die een oordeel velt over de overleggingen en gedachten die soms in ons hart kunnen opkomen. (Hebreeën 4:12) De waarheid van het levende Woord (Jezus) zal mensen vrijzetten en bevrijden uit de listige verleidingen van de duivel.

Aanbevolen boeken:

– Gods Woord, kracht en gezag van Derek Prince
– Het actieve, krachtige Woord van Derek Prince
– Gods Woord geneest van Derek Prince
– De kracht van proclamatie van Derek Prince
– Het ontstaan van de Bijbel van Willem Ouweneel en Willem Glashouwer
– Moderne wetenschap in de Bijbel van Drs. Ben Hobrink

 

Volg je ons al op YouTube?