“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”
Johannes 19:30 HSV

In het vorige video hebben we gekeken naar wie Jezus is, in dit 9e deel van de Bijbelschool gaan we ons concentreren naar HET verhaal uit de hele Bijbel: de kruisiging van Jezus voor de zonde van de wereld.

Het is allereerst ontzettend belangrijk om te beseffen dat Jezus geheel vrijwillig Zijn leven heeft afgelegd, soms wordt er gedacht dat Jezus vermoord is maar dit is geenszins het geval. Hij had Zijn Vader in de hemel makkelijk om legioenen engelen kunnen vragen die Hem konden verlossen maar Hij koos er heel bewust voor om de beker van Gods toorn te gaan leegdrinken.

Waarom moest Jezus aan het kruis? Daar zijn 7 redenen voor die we in de Bijbel lezen en die ik in deze video zal gaan behandelen.

Daarna ga ik het hebben over de kracht van het bloed, hier zit namelijk leven in wat tot verzoening kan dienen. In het Oude Testament waren dit dieroffers die constant gebracht moesten worden. De hogepriester moest op de grote verzoendag (Jom kippoer) 7 maal het bloed van de zondebok op het verzoendeksel sprenkelen en 7 maal de aarde om de zonde van het volk Israël te kunnen verzoenen.

In het nieuwe verbond tussen God en de mensheid besprenkelde het bloed van Zijn eigen Zoon de aarde ook 7 maal. Elke keer dat dit gebeurde zorgde dat voor een positieve uitwerking voor de hele mensheid, welke dat zijn bespreek ik in de video. Ten slotte wil ik het nog hebben over de 7 laatste woorden van Jezus aan het kruis. Als we als christenen daadwerkelijk gaan beseffen hoe groot de liefde is van God gaan we het werk aan het kruis steeds beter begrijpen en zullen er ook steeds meer mensen overgaan van de duisternis naar het Licht.

Aanbevolen boeken:

– De theologie van het kruis van Derek Prince
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince
– Het wonder van het kruis van Wilkin van de Kamp

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?