“Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!”
Lukas 12:5 HSV

Wanneer heb jij voor het laatst een preek gehoord over de hel in jouw kerk of gemeente? Je hebt een grote kans dat een preek over de hemel recenter behandeld is, dat is nogal vreemd want Jezus sprak namelijk vaker over de hel dan over de hemel.

Er zijn behalve veel ongelovigen (en dat is logisch) helaas ook steeds meer christenen die het bestaan van de hel ontkennen omdat dit niet in hun godsbeeld past van de liefhebbende Vader die ze elke week gepredikt krijgen. Toch is God ook een Rechtvaardige Rechter die onbekeerde verkrachters, moordenaars, en andere mensen die in zondes leven zal werpen in de eeuwige hel.

Preken over de hel geven een stuk minder fijn gevoel dan een alverzoeningsleer die brengt dat alle mensen uiteindelijk straks worden verzoend met God. Dit is een onbijbelse en gevaarlijke dwaling want de Bijbel spreekt VEEL en DUIDELIJK over een plaats waar de mensen die God keer op keer hebben afgewezen zullen verblijven. Jezus verwees in Zijn gelijkenissen ook vaak naar het moment van het oordeel waarop de ongehoorzame mensen in het vuur geworpen zouden worden. Als we preken over de hel doen we dat niet uit wereldse maar uit Goddelijke agape liefde omdat we mensen willen waarschuwen voor het hiernamaals als ze nog niet verzoend zijn met God.

Het is misschien niet wat mensen van de wereld (ook sommige christenen) willen horen, maar het is wel wat Jezus wil dat de mensen horen zodat ze zich bekeren van hun zondes en eeuwig leven zullen hebben in de hemel!

In deze video worden o.a. volgende vragen besproken:

– Wat is het verschil tussen de hel en het dodenrijk?
– Wat vertelde Jezus over de hel?
– Is de hel voor eeuwig?
– Waarom stuurt een liefdevolle God mensen naar de hel?

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince
– De weg naar de hel van David Pawson
– Horrors of hell, Splenders of heaven van Micheal H. Yeager

Volg je ons al op YouTube?