“En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.”
Lukas 18:31 HSV

Als je alle profetieën uit het Oude Testament op een rij gaat zetten waar geprofeteerd is over Jezus ben je daar wel een flinke tijd zoet mee. Jezus verwees zelf ook naar de Schriften (toen nog allen het Oude Testament) als de plek waar de teksten instonden die vervuld moesten worden door Hem. Je kan je echt verwonderen als je gaat bekijken hoeveel honderden jaren deze profetieën geschreven waren voordat ze uiteindelijk uitkwamen.

Een aantal profetieën leek zich in eerste instantie zelfs tegen te spreken, bijvoorbeeld de plek waar de Messias vandaan zou komen. Toch zorgde Jezus ervoor dat ze allemaal op een perfecte wijze vervuld werden.

De dia’s zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
– De geboorte van Jezus
– De bediening van Jezus
– De kruisdood en opstanding van Jezus

Aanbevolen boeken:
– Wake up van Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort
– Jezus vinden in de tabernakel van Kris Tavernier

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?