“En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.”
Markus 1:14-15 HSV

In deze 4e aflevering van de Bijbelschool gaan we het hebben over de noodzaak van bekering VOOR geloven en belijden. Een bekering betekent dat je je afkeert van de weg waarop je gaat, je maakt een grote ommekeer in je leven. Dit begint bij een wilsbeslissing in je gedachten.

Bij het onderwerp bekering komt direct een interessante vraag naar boven. Wat komt er nu eerst? Bekering of geloven en belijden……

Als we het fundament van het geloof lezen wat beschreven staat in Hebreeën 6:1-3 komt er een heel duidelijk antwoord, namelijk dat bekering van dode werken staat voor het geloof in God. Uiteraard zijn deze twee dingen heel nauw samengebonden. Jezus bracht het Evangelie in dezelfde volgorde: “bekeer u en geloof het Evangelie”(Markus 1:14-15) Later brachten ook Petrus, Paulus en de andere volgelingen van Jezus het Evangelie op deze manier.

Als je een zondaarsgebed opzegt zonder dat je je in je hart ook echt bekeert zal je misschien denken dat je een Christen omdat dit tegen je gezegd wordt zonder dat dit het geval is. Daarom is dit zo belangrijk onderwerp!

Aanbevolen boeken:

– Bekering en wedergeboorte van Derek Prince
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

 

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?