“In het begin schiep God de hemel en de aarde”
Genesis 1:1 HSV

– God maakte in zes dagen de aarde en op de zevende dag ruste Hij van Zijn werken.
– Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis, hij is begraven en vervolgens na drie dagen weer opgestaan.
– God inspireerde door Zijn Heilige Geest de mensen om de Bijbel te schrijven waardoor hij ook vandaag de dag tot ons mensen wil spreken.

Geloof je dat of niet? Dit is een fundamentele vraag die bijna ieder mens in zijn of haar leven moet beantwoorden.

In onze tijd is het christelijke geloof vaak iets geworden wat belachelijk wordt gemaakt omdat het niet wetenschappelijk zou zijn en je alles maar moet “geloven”. Veel atheïsten kunnen zich wel vinden in de theorie dat de big-bang verantwoordelijk is voor de wereld zoals wij die nu kennen en dat de mensen van de apen zouden afstammen. Hier zie je dan vaak dat de evolutietheorie van Charles Darwin wordt geciteerd.

In deze eerste video van de Bijbelschool wil ik je graag uitleggen dat het veel logischer is om te geloven in God dan in de big-bang of in het vliegend spaghettimonster.

Ook beantwoordt ik in deze video o.a. de volgende vragen:

– Wat betekent nou het Evangelie?
– Als er een God bestaat waarom laat hij dan ziektes en oorlogen toe?
– Wat is de oorzaak van alle ellende in de wereld?
– Hoe kan je zeker weten dat er een God bestaat?

Aanbevolen boeken:

– Het ontstaan van de Bijbel van Willem Ouweneel en Willem Glashouwer
– Moderne wetenschap in de Bijbel van Drs. Ben Hobrink
– The Evidence Bible van Ray Comfort

Aanbevolen video`s:

Evolution vs God Ray Comfort: https://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ 

Volg je ons al op YouTube?