“En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?”
Lukas 4:22 HSV

Genade, wat een kostbaar geschenk van God is dat toch! Het is iets wat je WEL krijgt en je eigenlijk NIET verdient. Ieder mens heeft gezondigd en verdient daarom de straf van God. Door het offer van Jezus aan het kruis kunnen we nu genade op genade ontvangen. Uit de mond van Jezus komt een overvloeiende genade.

De Bijbel waarschuwt ons wel om deze overvloeiende genade niet te misbruiken voor losbandigheid. Je kan niet als christen denken dat je kan blijven zondigen omdat God je dan toch wel vergeeft. Als christenen zijn we geroepen tot vrijheid, alleen niet tot een soort vrijheid die aanleiding geeft om de vleselijke lusten te bevredigen. Toch zie je helaas deze gedachte van een (hyper) genade steeds meer voet krijgen in de kerken en gemeentes. Daarom is het belangrijk om goed te kijken wat het Woord van God nou zegt over dit belangrijke onderwerp.

Heeft het bloed van Jezus GOEDKOPE of KOSTBARE genade voortgebracht?

Aanbevolen boeken:

– De gezonde leer van Torben Sondergaard
– Genade of niets van Derek Prince
– Hypergenade van Michael L. Brown

 

 

Volg je ons al op YouTube?