“Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.”
Johannes 3:7 HSV

Besef je je dat iemand jarenlang in een kerk kan zitten, zeggen dat hij of zij in God geloofd en toch Gods Koninkrijk niet zal binnengaan? Dat is een gedachte die ons scherp zou moeten houden op de woorden van Jezus in Johannes 3 “je MOET opnieuw geboren worden”. Jezus zegt in datzelfde gesprek dat je zonder geboren te worden uit water en Geest Gods koninkrijk niet kan zien en niet kan binnengaan!

De man waar Jezus mee sprak (Nicodemus) vond dat maar een vreemde uitspraak want je kan toch niet weer in de baarmoeder terug en er voor de tweede maal uitkomen? Jezus had het niet over een fysieke geboorte maar over een geestelijke! Doordat de zonde ieder mens heeft geïnfecteerd is de geestelijke connectie met God verbroken, dit kan alleen hersteld worden door de wedergeboorte van de geest. Op het moment dat je je daadwerkelijk bekeert van je zonde en je geloofd en belijd dat Jezus je Redder en Verlosser is zal de Heilige Geest van God een woning in je komen maken en wordt je echt een kind van God.

Helaas wordt de boodschap van de wedergeboorte in sommige kerken en gemeentes niet meer of onvolledig gebracht waardoor je mensen krijgt die denken dat ze opnieuw geboren zijn zonder dat dit ook echt het geval is. Daarom is het belangrijk dat dit onderwerp weer de plaats verdient die het toekomt!

Aanbevolen boeken:

– Bekering en wedergeboorte van Derek Prince
– Wie is de Heilige Geest? van Derek Prince
– Doop in de Heilige Geest van Derek Prince
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?