“Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet.”
1 Korinthe 14:39 HSV

 Wat is het spreken in vreemde talen eigenlijk? Heeft het iets te maken met het hebben van een talenknobbel of is het een vorm van trance?
Nee…..het is de taal van de Heilige Geest! Op het moment dat je opnieuw geboren bent ontvang je de Heilige Geest. Bij een juiste geestelijke geboorte ontvang je ook de DOOP in de Heilige Geest en spreek je in een nieuwe taal die de Geest je geeft uit te spreken. In je Geest spreek je geheimenissen, het is je persoonlijke gebedstaal. We lezen vooral in Handelingen dat er veel mensen gedoopt werden in de Heilige Geest.

Het is de duivel gelukt om een hoop verwarring rondom dit onderwerp in het lichaam van Christus te brengen. Sommige christenen denken zelfs dat het spreken in vreemde talen afkomstig is van de duivel! Alleen al het feit dat de duivel zelf niets kan maken maar altijd moet kopiëren van God is het bewijs dat er (naast ook een duivelse vorm) een zuivere vorm van vreemde talen bestaat afkomstig van de Heilige Geest.

Het is zo belangrijk dat mensen dat christenen weer gaan snappen hoe belangrijk het is om deze gebedstaal te ontvangen!

In deze video wil ik de volgende vragen gaan behandelen:

– Wat is het spreken in vreemde talen? (tongentaal)
– Hoe weet je of dingen echt van God zijn en niet van de duivel?
– Wat is de DOOP in de Heilige Geest?
– Hoe weet je of je de DOOP in de Heilige Geest ontvangen hebt?
– Zijn er meerdere vormen van vreemde talen?
– Waarom zegt Paulus dat niet iedereen in vreemde talen spreekt?
– Hoe ontvang je de DOOP in de Heilige Geest?
– Wat kunnen belemmeringen zijn voor het spreken in vreemde talen?

Aanbevolen boeken:

– De gaven van de geest van Derek Prince
– De doop in de Heilige geest van Derek Prince
– Spreken in tongentaal van Tom de Wal
– De tongentaal van Gerard de Groot
– Gods geest in en op ons van Wilkin van de Kamp

 

 

Volg je ons al op YouTube?