8. Onze God is BOVENnatuurlijk!

 

“Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.”
1 Korinthe 4:19-20 HSV

 Doven die horen en blinden die zien, dat is het Evangelie van tekenen en wonderen! Toch zijn er vandaag de dag verschillende gedachten hierover, tekenen en wonderen waren toch voor vroeger in de tijd van de apostelen? Werkt God vandaag de dag nog net zo krachtig, of is de werking van de Heilige Geest minder geworden in de loop van de jaren?

Een kleine blik op de kerkgeschiedenis leert dat God nog steeds Dezelfde is van Irenaeus, Augustinus, de Waldenzen, John Wesley en Jan Zijlstra. God wil nog steeds op grote schaal werken met Zijn bovennatuurlijke kracht die mensen geneest en bevrijd.

In de Bijbel lezen we al dat sommige mensen tekenen en wonderen nodig hebben om te gaan geloven. Natuurlijk zien we in het verhaal van Thomas dat het beter is om niet te zien en toch te geloven, dat betekend niet dat het verkeerd is om te gaan geloven nadat je een wonder hebt meegemaakt.

Jezus vertelde dat Zijn volgelingen grotere dingen zouden doen als Hem, dat zijn vaak teksten die moeilijk te verklaren zijn voor mensen die niet meer in Gods genezende en bevrijdende kracht voor vandaag de dag geloven. Als je daadwerkelijk gaat snappen wat Jezus aan het kruis heeft volbracht en wat de kracht is van de bron die nu in ons woont (De Heilige Geest) realiseer je je dat het koninkrijk van God niet alleen in mooie woorden bestaat maar in dunamis KRACHT!

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince
– The miracles of Smith Wigglesworth van Micheal H. Yeager
– Jezus aanraken van Tom de Wal

Aanbevolen video`s:

Genezingsdienst Jan Zijlstra: (de dienst waar de genezing plaatsvind start op 4:18 minuten.)
https://www.youtube.com/watch?v=LZhZ-odCJn0

 

 

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?