“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt , maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”
Romeinen 8:15 HSV

“Het Christendom is niet in de eerste plaats een godsdienst van leerstellingen; het is een godsdienst van relaties.” Misschien ga je al jaren naar een kerk/gemeente en geloof je wel dat God bestaat maar heb je dat nog nooit in je leven dit echt zelf ervaren. Jezus vertelde Nicodemus dat je alleen Gods koninkrijk kan zien EN binnengaan als je opnieuw geboren bent.

Zodra Gods Geest in je woont is het niet meer; “Nou ik weet het niet helemaal zeker of God bestaat en/of ik wel gered ben” of “Het blijft natuurlijk allemaal afwachten straks na de dood” maar dan weet je 100% zeker dat God bestaat omdat je een levende relatie met Hem hebt! Als ik bid ervaar ik Gods oneindige liefde en aanwezigheid, de God van de Bijbel is een God van dichtbij en niet ver weg.

Religie wil je een slaaf maken van allerlei onbijbelse en zelfbedachte wetten en regels waardoor je denkt God te moeten behagen op een manier zonder dat je Zijn liefde en nabijheid daarbij ervaart, het zijn dan dode werken.

Ook is religie vaak schijnheilig en wetteloos door net te doen alsof ze het allemaal heel goed doen maar ondertussen leven ze vaak in grote (verborgen) zondes. Toch is (helaas) niet iedereen die zegt een wedergeboren kind van God te zijn dat ook daadwerkelijk want de Bijbel zegt dat er vele mensen “Heere, Heere” zullen zeggen maar toch niet de hemel zullen binnengaan.

In deze video van wil ik het belangrijkste verschil uitleggen tussen relatie en religie waarin ik de volgende vragen beantwoord:

– Wat is het verschil tussen een relatie en een religie?
– Kan je een levende relatie hebben met God?
– Wat is de valstrik van religie?
– Heeft iedereen die beweert een relatie te hebben met God dat ook? Gods zegen!

Aanbevolen boeken:

– Onbegrijpelijke liefde van Derek Prince
– De gezonde leer van Torben Sondergaard

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?