“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,” 

Hebreeën 9:27 HSV

De vraag wat er gebeurt na de dood is een vraag die heel veel mensen op de wereld bezighoud. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over dit onderwerp?Allereerst moet je weten dat er ook in de christelijke wereld verschillend over gedacht wordt. Aan de ene kant heb je christenen die geloven in een zieleslaap (dat we in een slaaptoestand terechtkomen tot de wederkomst van Jezus) en aan de andere kant zijn er christenen die ervanuit gaan dat er na de dood een oordeel volgt wat de bestemming zal bepalen van de mens. (de hemel of de hel dus) De gelijkenis die Jezus aanhaalt in Lukas 16 van de arme bedelaar en Lazarus is hierin het middelpunt van de discussie. In het 1e deel zal ik dit uitgebreid gaan behandelen.

Verder in het 1e deel bespreek ik nog de situatie na de dood m.b.t. het dodenrijk en de andere plaatsen van het hiernamaals.Toen Jezus stierf aan het kruis is Hij naar het dodenrijk gegaan en heeft hij de “gevangenen” die aan de paradijs kant zaten van het dodenrijk met zich meegenomen naar de hemel. Op dat moment kreeg Jezus de macht over de dood en het dodenrijk en ontving Hij de sleutels hiervan

In het 2e deel ga ik het onderwerp van de opstanding van de doden bespreken. Dit gaat namelijk in verschillende fases:

– Christus als eersteling

– Wie van Christus zijn bij Zijn komst

– Bij het einde van het 1000 jarig vrederijk

Bij de wederkomst van Jezus krijgen we net als Hem een verheerlijkt lichaam!

In het 3e deel komt het laatste onderwerp van het fundament aan de orde: het eeuwig oordeel. God zal als Rechter van de hele aarde uiteindelijk ook een oordeel vellen over ieder mens. Alles wat verborgen was zal dan aan het licht komen. Ook hierin zien we verschillende fases:

– De rechterstoel van Christus

– Het oordeel van Jezus bij de start van het vrederijk

– Het oordeel voor de grote witte troon

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?