“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven , en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”
1 Korinthe 14:1 HSV

Paulus zegt het meerdere malen in de 1e Korinthebrief: Streef naar de gaven van de Geest! Dat betekend dus niet dat we als christenen daarin een afwachtende houding horen te hebben maar juist een actieve. Dan is het wel belangrijk dat je weet wat de gaven van de Geest zijn anders kan je er ook moeilijk naar streven.

Het woord genadegave uit het Nieuwe Testament is in het Grieks: charisma. Het is allereerst iets wat je ontvangt buiten je eigen verdiensten om. Daarnaast zijn de gaven in veel gevallen bovennatuurlijke vermogens die door God via de Heilige Geest aan de gelovigen gegeven worden om de gemeente van Christus te dienen. De geestesgaven zijn dus nooit tot verheerlijking van mensen maar alleen ter verheerlijking van Jezus!

 De 9 gaven die we lezen in 1 Korinthe 12 zijn de volgende:

– Een woord van wijsheid
– Een woord van kennis
– Bijzonder geloof
– Genezingen
– Krachten
– Profetie
– Onderscheiden van geesten
– Vreemde talen (als profetie)
– Uitleg van vreemde talen (als profetie)

Er zijn christenen die geloven dat de gaven van de Geest niet meer werken en alleen voor de eerste gemeente waren. Door hun ongeloof zien ze deze gaven dan ook vaak niet werkzaam in hun leven. Jezus is ook vandaag de dag nog steeds Dezelfde en dat zien we bij de krachtige werking van de geestesgaven!

In deze 2 delen ga ik de volgende onderwerpen behandelen:

Deel 1: Wat zijn de gaven van de Geest?, Hoe ontvang je de gaven van de Geest? en Is het verkeerd om te zeggen dat je een gave hebt gekregen van God? Deel 2: De verschillende genadegaven en wat is handoplegging?

Aanbevolen boeken:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince
– De gaven van de geest van Derek Prince
– Gods kracht doorgeven van Derek Prince
– Authentic Fire van Michael L. Brown

 

 

Volg je ons al op YouTube?