En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Korinthe 13:13 HSV

De agape liefde is het hoogste goed! Ze is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, bedekt alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen…. Profetieën, vreemde talen en kennis zullen allemaal tenietgedaan worden, de liefde vergaat daarentegen NOOIT! De Bijbel voorspelde bijna 2000 jaar geleden al dat er in de laatste dagen voor de wederkomst van Jezus iets zou gebeuren met de liefde…… Door een toenemende wetteloosheid zal de agape liefde van VELEN verkillen. Mensen zullen in de laatste dagen liefhebbers zijn van zichzelf, zonder natuurlijke liefde en meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

De tijd dat er een totaal onbijbelse vorm van liefde (het humanisme) in de kerken en gemeentes is beland is helaas aangebroken.

Deze wereldse vorm van liefde is:

– wetteloos (vaak onder de noemer van “de geest”)

– narcistisch

– zonder liefde voor het goede/rechtvaardigheid

– gebaseerd op lust

– veroordelend/vervolgend op Bijbelse normen en waarden

In deze video van wil ik dit belangrijke onderwerp graag onder de aandacht brengen. Wat is de werkelijke onbaatzuchtige agape liefde van God zoals we dat lezen in de Bijbel? Klopt jou beeld van liefde aan Gods Woord? Is het WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown

– Onbegrijpelijke liefde van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?