20. Wet van MOZES, Wet van CHRISTUS of VRIJ van elke Wet?

“Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft.”
Genesis 26:4-5 HSV

Het onderwerp over de wet is zeker niet de makkelijkste uit heel de Bijbel. Er staat vooral in de brieven van Paulus veel over in. Ik heb deze uitspraken regelmatig gehoord de laatste jaren: “God is geen God van wetten en regeltjes”, “Ik ben vrij van de wet” of “Ik laat me leiden door de Heilige Geest dus kan ik doen wat ik wil.”

Voordat je dit onderwerp echt goed kan snappen is het heel belangrijk dat je beseft dat er bijna 2500 jaar was ZONDER de wet van Mozes. Dit was nog lang voordat Mozes geboren was, in deze tijd leefde bijvoorbeeld Adam, Henoch, Noach en Abraham. Die laatste ontving de zegen van God doordat hij zich aan de voorschriften, geboden, verordeningen en wetten van God gehouden had. Er waren dus ver voordat Mozes de wet ontving op de Sinaï ook al wetten en regels. De wetten in de Wet van Mozes waren trouwens niet iets slecht hoor. Er stond in dat je je medemens hoorde lief te hebben als jezelf.

Alleen toen kwam Christus en veranderde alles! Allereerst vertelde Hij de mensen duidelijk dat hij niet gekomen was om een jota of tittel van de wet van Mozes af te doen maar om die juist te vervullen. (Mattheus 5:17-20) Doordat ieder mens zondigt en de wet niet kon volbrengen moest er iemand komen doe de vloek van de wet zou wegnemen. Jezus heeft ons vrijgekocht van de wet van Mozes zodat we nu kunnen wandelen in de vrijheid van de Geest. Alleen betekend dit nou dat we zonder wetten en regels zijn als christenen?

De volgende vragen zullen aan bod komen:

– Staan christenen nog onder de Wet van Mozes?
– Staan christenen onder de Wet van Christus?
– Is God nou een God van wetten en regels of zijn we als christenen vrij om te kunnen doen en laten wat we willen? (wetteloosheid)

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown

Volg je ons al op YouTube?