“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.”
Johannes 14:26 HSV

Vaak kunnen mensen zich nog wel een beeld voorstellen over wie God en Jezus zijn, maar dan de Heilige Geest…
In de Bijbel vinden we verschillende namen voor de Heilige Geest zoals de Geest van de Waarheid, de Geest van geloof en de Trooster.

Elke naam zegt iets over wie de Heilige Geest en en wat Hij doet in het leven van een wedergeboren christen. Besef je je wel dat de Heilige Geest ook God is en dat Hij de mensen dreef tot het schrijven van de Bijbel? Of dat de Heilige Geest een Persoon is die je heel persoonlijk in je leven kunt ervaren. De Heilige Geest was er niet pas met Pinksteren want ook in het Oude Testament is Hij constant te vinden, al vanaf het begin van de schepping toen de Geest van God over de wateren zweefde! Dat gebeurde niet altijd met een rechtstreekse verwijzing maar soms ook met een beelden zoals bijvoorbeeld de wolk en de olie in Exodus.

Jezus had de Heilige Geest al vanaf de moederschoot bij Hem en samen met de Geest deed Jezus al de tekenen en wonderen tijdens Zijn bediening. De Heilige Geest deed Jezus zelfs opstaan uit de dood. Dankzij het volmaakte werk van Jezus op Golgotha kunnen wij als mensen de Heilige Geest ontvangen bij de wedergeboorte waardoor we echt kinderen van God worden en ons lichaam een tempel wordt waar de Heilige Geest woning in wil maken. Hij wil je vervolgens gaan veranderen om steeds meer aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn.

Aanbevolen boeken:

– Wie is de Heilige Geest? van Derek Prince
– Doop in de Heilige Geest van Derek Prince
– De Heilige Geest van Gerard de Groot
– Encountering the Holy Spirit in every book of the Bible van David Diga Hernandez

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?