Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

1 Johannes 4:8 HSV

De Bijbel maakt heel duidelijk dat God de Bron is van het leven en dat Hij alle dingen heeft geschapen. Hij wordt ook wel vergeleken met een pottenbakker die een mooie vaas maakt.

 Als je God met één woord moet beschrijven, dan is dat met liefde. Hij is een liefhebbende Vader voor Zijn kinderen en wil niets liever dan dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen en er niemand verloren gaat. Toch is dat bij veel mensen niet direct de omschrijving die ze eraan willen geven. Mensen kunnen dan boos op God zijn om de dingen die Hij toelaat op de wereld. Toch heeft Hij alle dingen in Zijn hand en bepaalt Hij uiteindelijk hoe het met de wereld afloopt.

 Er zijn verschillende eigenschappen waar God over beschikt die de mens niet heeft:

God is almachtig

God is alwetend

God is eeuwig

God is alomtegenwoordig

God is oneindig

God is een Goddelijke drie-eenheid

God is rechtvaardig en zuiver

Toch heeft God ook kenmerken die mensen ook hebben want Hij maakte Adam tenslotte naar Zijn beeld! God is ook driemaal heilig en een verterend vuur waar je respect en ontzag voor dient te hebben. Als je besluit om te volharden in je zonde en je hem afwijst is Hij ook een rechtvaardige Rechter die mensen de passende straf geeft voor hun daden. God wil geen schijnheilige Godsdienst waarin mensen op zondag in de kerkbanken zitten en ondertussen een leven leven waar ze verkeerde dingen doen.

Laten we tot Hem naderen met oprechtheid, dan is Hij een veilige vesting in tijden van benauwdheid!

Aanbevolen boeken:

De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

Man en Vader van Derek Prince

 

 

Volg je ons al op YouTube?