“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3:16 HSV

Veel mensen erkennen wel dat Jezus bestaan heeft en dat hij een wijze “meester” was die veel goede dingen heeft gezegd en gedaan. De daadwerkelijke openbaring die mensen moeten hebben is dat Hij ook de Zoon van God is die in het vlees gekomen is om te sterven voor de zonde van de wereld.

Wat vertelde Jezus eigenlijk zelf over wie Hij is? Dat lezen we in de 7 IK BEN uitspraken van Hem:
– IK BEN het Brood des levens
– IK BEN het Licht van de wereld
– IK BEN de Deur voor de schapen
– IK BEN de goede Herder voor de schapen
– IK BEN de Opstanding en het Leven
– IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven
– IK BEN de ware Wijnstok

Ook zegt Jezus later dat Hijzelf de gemeente bouwt en dat poorten van de hel die niet zullen overweldigen!

In deze video ga ik het hebben over de constante aanwezigheid van Jezus in het Oude Testament waar we behalve de profetieën ook verschillende malen een mysterieus figuur Zijn opwachting zien maken die de Engel van de Heer wordt genoemd. Ten slotte wil ik nog ingaan op de vraag of Jezus ook God was toen Hij op aarde liep in menselijke gedaante.

Aanbevolen boeken:
– De theologie van het kruis van Derek Prince
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince
– Het wonder van het kruis van Wilkin van de Kamp

Volg je ons al op YouTube?