“Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”

Openbaring 3:15-16 HSV

Als een volgeling (discipel) van Jezus willen we graag gelijkvormig worden aan Zijn beeld. Besef je je dat Jezus in sommige situaties erg radicaal en fanatiek was? Zo dreef hij iedereen uit het huis van Zijn Vader omdat ze er een handelsplaats van hadden gemaakt. Dat geef veel mensen niet zo goed gevoel, toch was het de wil van God dat dit openbaar kwam en de plek gereinigd werd zodat de mensen weer God zouden dienen zoals Hij het wilde. Hiervoor moesten eerst alle oude en besmette wortels uit het huis van God gehaald worden.

Het woord radicaal komt van radix en dit betekent simpelweg wortel. Als je zegt dat iemand radicaal is betekend het dat hij/zij het bestaande systeem compleet wil ontwortelen en iets nieuws wil planten. En dat was nou precies wat Jezus deed! Dat geldt eigenlijk precies hetzelfde voor het woord fanatiek wat betekent dat iemand een enorme geloofsijver heeft voor een bepaalde zaak. Jezus had deze eigenschappen duidelijk want de discipelen herinnerden zich dat er in het Oude Testament geschreven stond: “de ijver voor Uw huis heeft mij verslonden” (Johannes 2:17)

Toch moeten we tegelijkertijd oppassen dat we niet TE fanatiek en radicaal worden dat de liefde ontbreekt zoals dat het geval was met Johannes en Jakobus toen ze vuur uit de hemel wilde laten neerdalen toen de Samaritanen Jezus niet wilde ontvangen in hun dorp. (Lukas 9:51-56)

In de tijd van Jezus waren de zeloten zo groep mensen die door geweld het recht naar hun hand wilde zetten. Jezus maakt het heel duidelijk dat we iedereen moeten liefhebben en ons fanatisme nooit samen mag gaan met geweld!

Wist je dat God je uit zijn mond spuugt als je lauw bent? Dat zijn teksten die vandaag de dag niet vaak meer worden aangehaald… Als je lauw bent geworden als christen en je jezelf niet meer durft uit te spreken tegen onrecht is het tijd dat je jezelf bekeerd en zorg dat weer vurig wordt voor de Heere!

 Ben jij als wedergeboren christen (te) RADICAAL, FANATIEK of LAUW?

 Aanbevolen boeken:

– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

– Je roeping van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?