“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”
Johannes 8:31-32 HSV

De Bijbel zegt dat we onszelf constant moeten onderzoeken of het leven wat we leven overeenkomstig is aan dat wat God in Zijn Woord heeft geschreven. (2. Korinthe 13:5) Dan is het dus heel interessant om te kijken wat er staat geschreven over wat een christen/discipel/slaaf nu daadwerkelijk is! Sommige mensen denken dat “gelovig” zijn betekent dat je zondag een keer naar de kerk moet en je voor de rest je eigen leventje wel kan leven als je het maar niet te gek maakt.

De Bijbel zegt dat er op de dag van het oordeel VEEL mensen zullen zijn die hard zullen roepen: “Heere, Heere” en toch Gods koninkrijk niet zullen binnengaan. (sommige deden zelfs grote tekenen en wonderen in Jezus naam) Dus zijn er veel mensen die DENKEN dat ze straks wel de hemel binnenkomen omdat ze geloven en belijden dat Jezus de Heere van hun leven is (en misschien netjes elke week de samenkomsten en bidstonden bezoeken) maar straks voor eeuwig verloren zijn omdat niet gehoorzaam waren aan de woorden van Jezus. (Mattheüs 7:21-23)

Jezus noemt Zijn volgelingen nergens christenen maar wel constant discipelen! Hij zegt zelfs dat elke discipel (wat volgeling betekent) steeds meer op zijn Meester zal gaan lijken. Als wedergeboren kinderen van God zijn we geroepen om steeds meer aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden en Gods koninkrijk zichtbaar te maken op aarde. Discipelschap gaat volledig samen met gehoorzaamheid, daarom noemt Gods Woord ons zelfs slaven van Christus!

In deze nieuwe video wil ik gaan bespreken wat een christen/discipel/slaaf nu echt is en hoe je eerst goed de kosten moet berekenen voordat je Jezus gaat volgen.

Aanbevolen boeken:

Christen, Discipel of Slaaf? Van Torben Sondergaard

De gezonde leer van Torben Sondergaard

Je roeping van Derek Prince

Leven als zout en licht van Derek Prince

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?