“De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.”
Handelingen 9:31 HSV

“De vreze des Heeren, is dat niet iets van het Oude testament toen God nog toornig was op de mensheid? Nu hoeven we toch niet meer bang te zijn voor God omdat Jezus onze zonden heeft betaald op Golgotha?”

De bovenstaande gedachte kom ik wel eens tegen, dat God na de wedergeboorte nu onze Vader is en Jezus onze Vriend. Deze dingen kloppen voor 100%, en toch…… wat doet het precies met je Godsbeeld? Met heel veel onderwerpen in de Bijbel zou “balans” het uitgangspunt moeten zijn.

– God is onze liefhebbende Vader…..dat hoort te resulteren in eerbied en respect.
– Jezus is onze Vriend…… als we Hem ook gehoorzamen

In de Spreuken staat dat de vreze des Heere rein is en men zich daardoor afkeert van het kwade. Er zijn trouwens nog veel meer zegeningen als je wandelt in de vreze des Heere:

– Je krijgt een goed inzicht
– Het geeft je rijkdom, eer en leven
– Je zal langer leven

De vreze des Heere zal ons helpen om een heilig leven te leven omdat we daardoor zien dat God niet alleen een liefhebbende Vader is maar ook een verterend vuur!

Aanbevolen boeken:

– Heiligheid is geen optie van Derek Prince
– Leven als zout en licht van Derek Prince
– De gezonde leer van Torben Sondergaard
– De christenreis van John Bunjan

 

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?