39. De WIJSHEID van deze wereld is voor God maar DWAASHEID!

“In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.” 

Mattheüs 11:25-26 HSV

 De WIJSHEID van deze wereld is voor God maar DWAASHEID! God heeft Zijn Evangelie niet als een ingewikkelde wiskundige formule gemaakt die alleen door intellectuele mensen gesnapt kan worden. Hij heeft het juist voor “wijzen” en “verstandigen” verborgen en het aan jonge kinderen geopenbaard! Door de (in de ogen van de wereld) dwaze boodschap van een Man die 2000 jaar geleden aan een kruis ging voor de zonde van de wereld zullen de mensen zalig kunnen worden.

De Bijbel zegt het heel treffend in de 1e Korinthebrief; “Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.”, ook staat er geschreven dat het God heeft behaagd om juist door de “dwaasheid” van het Evangelie de mensen zalig te maken. Er waren in de gemeente van Korinthe dan ook niet veel wijzen naar het vlees aanwezig.

Je kan een doctorandus zijn met vele wetenschappelijke titels en wereldse wijsheden, toch zal je je net als ieder ander mens moeten bekeren van je zonde en het Evangelie van Jezus Christus moeten geloven om de hel te ontlopen en straks voor eeuwig in de hemel te komen. Op het moment dat je opnieuw geboren bent ontvang je de hoogste Wijsheid, namelijk de Geest de van God die je zal onderwijzen in alle dingen.

In deze video van de Bijbelschool wil ik de volgende dingen gaan bespreken:

– Het Evangelie is voor iedereen toegankelijk, zo heeft God het gewild.                                                                                                                                  – Je hebt de Heilige Geest nodig om de wijsheid van God te kennen.
– Er bestaat een wereldse/duivelse wijsheid en een Goddelijke wijsheid Gods zegen!

Aanbevolen boeken:

– De peilers van het Christelijk geloof van Derek Prince

 

 

Volg je ons al op YouTube?