“Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.”
Hebreeën 11:17 HSV

Geloof is voor een christen als zuurstof, het is een essentieel onderdeel van het Geestelijk leven. De Bijbel zegt dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Sommige dingen zien we nog niet, maar we geloven wel dat het er is, dat is geloven! Je ontvangt geloof uit wat je hoort door het Woord van God.

Jezus wees in Zijn onderwijs constant op het grote belang van een levend geloof. Als mensen naar Hem toekwamen voor genezing was de mate van geloof ook beslissend voor de genezing! Wat is het dan belangrijk dat we als christenen geloven.

Geloof is niet passief maar actief! Het is levend, zichtbaar en hoorbaar. Dat kunnen we schitterend lezen in Hebreeën 11 waar de “wall of faith” ons verteld over de geloofshelden uit de Bijbel. Mensen als Noach, Abraham, Jozef en Mozes hadden geloof is God. Dit geloof was levend want Noach bouwde de ark, Abraham was bereid om Izak te offeren, Jozef bleef God dienen in de gevangenis en Mozes koos er liever voor om met Gods volk slecht behandeld te worden dan te genieten van de rijkdommen in Egypte. Hun geloof was niet iets onzichtbaars maar iedereen om deze mensen heen zagen dat ze echt geloof hadden wat leefde.

Laten we deze geloofshelden als voorbeeld nemen voor ons eigen leven, en God dienen in Geest en waarheid!

Aanbevolen boeken:

– Leven als zout en licht van Derek Prince
– Groeien in geloof van Wilkin van de Kamp
– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?