“De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, ‭maar zoeter voor het hart is ware vriendschap.”‭

Spreuken 27:9 NBV

Niemand heeft een grotere liefde dan iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus ging aan het kruis voor onze zonden en gaf zo het mooiste voorbeeld van vriendschap, namelijk zelfopofferde liefde.

De Bijbel zegt dat ware vriendschap iets zoets is waar je erg blij om mag zijn. Als vrienden in het geloof kan je elkaar bemoedigen, opbouwen en scherp houden. Twee zijn namelijk altijd beter dan één. We zien dit soort vriendschappen in de Bijbel tussen David en Jonathan, Elia en Elisa, en natuurlijk tussen Jezus en de apostelen.

Of je een ware vriendschap bezit wordt vaak pas duidelijk op het moment dat er beproevingen komen. Jezus zegt duidelijk dat er omwille van Zijn naam breuken zullen komen tussen familie en huisgenoten. Soms kan je als vrienden beide claimen een christen te zijn en toch juist om het geloof van elkaar gescheiden raken. Wat is het dan belangrijk dat we het Woord van God gebruiken om de gedachten van het hart te beoordelen. Heb ik daadwerkelijk gelijk in deze zaak of zegt de Bijbel wat anders?

Ten slotte waarschuwt God ons meerdere malen om geen vriendschappen aan te gaan met de wereld omdat dit vijandschap is tegenover God. Er wordt wel eens gebracht dat een vriendschap met een ongelovige wel kan om zo het Evangelie te kunnen vertellen aan die persoon. Helaas gebeurd het regelmatig andersom en word zo iemand die misschien goede bedoelingen had tot de wereld aangetrokken.

Laten we elkaar liefhebben, want God is liefde!

 

 

Volg je ons al op YouTube?