“En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.” 

1 Timotheüs 1:19 HSV

Ben je als wedergeboren christen voor altijd gered, of kan je je redding verliezen door in de val van zonde en ongeloof te trappen?
Er zijn christenen die zeggen dat je bij je wedergeboorte voor altijd gered bent, dat onderbouwen ze dan met de uitspraak van Jezus die zegt dat niemand de schapen uit Zijn hand kan rukken. Ook zegt de Bijbel dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Die zal de gelovige altijd wijzen op zijn/haar fouten en oproepen tot bekering.

Daarnaast zijn er christenen die zeggen dat je wel degelijk je redding kan verliezen. Dat onderbouwen ze met de uitspraak van Jezus in Johannes 15 dat je wel zelf in de Wijnstok moet blijven om niet in het vuur verbrand te worden. Ook spreekt de Bijbel meerdere malen over het grote belang om te blijven volharden in het geloof en om aan je eigen zaligheid te werken met vrees en beven.

In deze video ga ik deze Bijbelteksten naast elkaar leggen en daar ook mijn mening over geven.

Aanbevolen boeken:

Eens gered, altijd gered? van David Pawson

De weg naar de hel van David Pawson

Hypergenade Michael L. Brown

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?