“Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.”
Hebreeën 13:2 HSV

Al in het oude testament droeg God de Israëlieten op liefdevol te zijn naar vreemdelingen. Ze moesten de vreemdeling zelfs net zo liefhebben als zichzelf! Ze waren tenslotte zelf vreemdelingen geweest in Egypte, daarom was God er blij mee als ze hun brood en kleding deelde. De Bijbel legt vaak een link met de mate van gastvrijheid en je mate van liefde.

Jezus verteld in het Nieuwe Testament dat als je een vreemdeling gastvrij ontvangt en helpt je dat eigenlijk aan Hem doet. In een gelijkenis maakt Hij zelfs duidelijk dat je uiteindelijk beoordeeld zal worden door God aan je mate van gastvrijheid! Als we een maaltijd hebben horen we dat eigenlijk te delen met de mensen die ons er niks voor kunnen teruggeven. Als je dat doet zal je loon in de hemel uiteindelijk groot zijn.

Wist je dat je door gastvrij te zijn zelfs engelen kan herbergen zonder dat je dat doorhebt?

Aanbevolen boeken:

– Leven door geven van Tom de Wal
– De belofte van voorziening van Derek Prince
– Wezen, weduwen, armen en verdrukten van Derek Prince

 

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?