“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.”
Johannes 6:63 HSV

De strijd die plaatsvind in een wedergeboren christen is die tussen de Heilige Geest en zijn/haar eigen zondige vlees. We staan als drie ene wezens (lichaam, ziel en geest) voor een keuze die we kunnen maken met onze wil; kies je voor het goede (de werken van de Geest) of het slechte? (de werken van het vlees) Vaak zie je dat mensen van deze wereld of mensen die denken christen te zijn (maar niet wedergeboren) struikelen van zonde naar zonde. Ze willen ergens wel het goede doen maar vallen telkens terug in het slechte. Het vlees van een mens is zwak, alleen als je de Heilige Geest hebt zal je de kracht ontvangen om door de Geest te wandelen in de volmaakte agapè liefde van God! Door de Geest kunnen we de daden van het lichaam doden, halleluja!

De Bijbel is duidelijk want als we zaaien in het vlees zullen we uiteindelijk het eeuwig verderf oogsten, alleen als we zaaien in de Geest zal dat resulteren in eeuwig leven. Sommige mensen halen de tekst van Paulus uit Romeinen 7 aan om te tonen dat ook Paulus wandelde in zonde en dit onderdeel is van een normaal christelijk leven.

Als we de context in Romeinen 8 lezen zien we precies het tegenovergestelde:

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
Romeinen 8:12-13 HSV

Zorg dat je je oude mens aflegt en de wedloop tot het einde toe volbrengt, dat doe je door het vlees in de dood te brengen en te wandelen in de Geest!

Aanbevolen boeken:

– Vasten van Derek Prince
– Heiligheid is geen optie van Derek Prince
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?