“Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.”
Lukas 6:40 HSV

Weet je dat ook jij als wedergeboren christen geroepen bent om naar het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn? Jezus sprak het meest in zijn onderwijs over het komende koninkrijk van God. Dat koninkrijk hoort door Zijn volgelingen zichtbaar te worden op deze aarde, dat gaat altijd samen met tekenen en wonderen. In het koninkrijk van God zijn geen zieken of gebonden mensen! Ook op het gebied van evangelisatie heeft Jezus ons in de Bijbel een blauwdruk gegeven op welke manier we de ongelovigen het beste kunnen bereiken!

Jezus bracht een heldere boodschap tijdens het evangeliseren:

– Het oproepen tot bekering en vergeving van zonden door in Hem te geloven, dat ging met de bewustwording van zonde doormiddel van de wet.
– Het aanbreken van het Koninkrijk van God met tekenen en wonderen. – Duidelijk verwijzen naar de eeuwige realiteit van het hiernamaals. (hemel en hel)

Later lezen we in het boek Handelingen dat Zijn volgelingen hetzelfde Evangelie brachten aan de mensen en er zeer veel mensen tegelijk tot wedergeboorte kwamen. Deze onderwerpen zijn vandaag de dag zeker niet meer vanzelfsprekend in evangelisatiecampagnes.

In deze video wil ik graag de (verrassende?) sleutels bespreken tot een succesvolle evangelisatie.

Aanbevolen boeken:

– Het best bewaarde geheim van de hel van Roy Comfort
– The call of Jesus van Torben Sondergaard
– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?