“De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.”  

Spreuken 8:13 HSV

Ooit hoorde ik iemand zeggen: “Er is één zonde waar de duivel je niet schuldig over laat voelen, en dat is de zonde van hoogmoed.” De Bijbel waarschuwt ons meerdere malen voor hoogmoed en draagt ons op om een nederige houding aan te nemen van een slaaf (dienaar). Wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden en wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden door God. Als je iets beter denkt te weten dan God in Zijn Woord heeft geschreven plaats je jezelf boven God.

Toch kan er ook een valse nederigheid ontstaan in je leven waarin je jezelf niet meer uitspreekt tegen het kwaad, geen rechtvaardig oordeel meer velt en allerlei zondes toedekt. Mensen die zich wel durven uitspreken hiertegen worden dan soms als trots, hoogmoedig of betweterig beschreven.

Jezus vertelde dat de werken van deze wereld slecht zijn en dat Hij gekomen was om zondaars die ziek zijn van de zonde tot bekering te roepen. Later lezen we ook dat Zijn volgelingen met dezelfde boodschap van bekering de wereld overtrokken. Laten we net als Paulus moedig opstaan tegen valse leraren die het Evangelie van Christus verdraaien, zodat we net als hem kunnen zeggen; Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzijgegaan, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven” (Galaten 2:4-5)

Was deze uitspraak van Paulus HOOGMOEDIG of MOEDIG?

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown
– Oordelen van Derek Prince
– De gezonde leer van Torben Sondergaard

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?