“Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.”
Lukas 14:26 HSV

Wat betekent het nou om een christen te zijn? Bestaat dat uit een keer naar een kerk/gemeente te gaan en vervolgens je eigen leven te leven? Jezus is heel resoluut als deze vraag komt want Hij zegt dat je alles eerst moet achterlaten en je je kruis moet dragen voordat je Hem kan volgen.

Daarom spreekt de Bijbel ook van discipelen i.p.v. kerkgangers. Een discipel (wat gewoon volgeling betekend) wil net zo worden als zijn Meester en daarvoor moet een prijs betaald worden. Het is niet EN Jezus EN de wereld! Voordat je besluit dat te doen is het heel belangrijk om goed te kosten te berekenen zodat je er niet halverwege achter komt dat je het toch niet wil.

Ik heb drie grote prijzen gevonden in de Bijbel die je moet betalen voordat je Jezus kan volgen:

– Rijkdom
– Familie
– Reputatie

Elk van deze drie prijzen zijn pijnlijk voor ons vlees omdat die juist begeerd naar deze dingen. Denk trouwens niet dat je als christen geen rijkdom, familie of reputatie kan/mag hebben van God. Als jij bereid bent om Gods koninkrijk op de eerste plaats te zetten zullen deze dingen je toegeworpen worden.

Besluit jij om de prijs te betalen die God van je vraagt en leg je je leven op het altaar als een levend offer?

Aanbevolen boeken:

– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard
– De gezonde leer van Torben Sondergaard
– The call of Jesus van Torben Sondergaard

Volg je ons al op YouTube?