“Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?”

Mattheüs 16:26 HSV

Mag een christen rijk zijn of horen we juist in betrekkelijk eenvoud te leven dat het lijkt op armoede? Het onderwerp “geld en bezittingen” had een grote plek in het onderwijs van Jezus, daarom is het belangrijk om te helder te krijgen wat de Bijbel er nou precies over zegt. Jezus wees constant naar het belang van de eeuwigheid i.p.v. het verzamelen van aardse schatten. Bij de aardse schatten kunnen dieven komen en die van je stelen, bij de hemelse schatten kan daarentegen helemaal niemand komen behalve God. Het is onmogelijk om God te dienen en de mammon!

Het vanuit Amerika afkomstige prosperity gospel verteld christenen dat we allemaal in overvloeiende rijkdommen horen te leven omdat we nu in Christus de zegen van de zeer rijke Abraham hebben beërfd.

Sommige mensen sparen hun hele leven voor hun pensioen, en een paar weken voordat ze dat gaan krijgen overlijden ze…..Het is een trieste zaak als iemand voor zichzelf schatten verzamelt maar niet rijk is in God. Jezus vergelijkt het binnengaan van een rijke in het koninkrijk van God op een kameel die door het oog van een naald moet gaan, dat zou iedere christen toch tot nadenken moeten zetten….

Is er dan wat tegen rijkdom op zich? Jezus maakt duidelijk dat het probleem ligt bij de mensen die op rijkdommen vertrouwen. Jezus is tenslotte arm gestorven zodat wij rijk kunnen zijn. Als je eerst alle dingen aan God geeft zal je uiteindelijk ook rijkdommen en zegeningen krijgen. In deze wereld of straks in het eeuwige leven.

In deze video ga ik de volgende vragen beantwoorden.

– Waar ligt jou prioriteit?

– Was Jezus rijk?

– Hoe leefde de eerste christenen?

– Wat zegt de Bijbel over het welvaartsevangelie (prosperity gospel)

– Wat zegt de Bijbel over hebzucht?

Aanbevolen boeken:

– De belofte van voorziening van Derek Prince

– Koers houden in de storm van Derek Prince

– Leven door geven van Tom de Wal

 

 

Volg je ons al op YouTube?