“En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.”
Lukas 10:5-6 HSV

Jezus stuurde Zijn volgelingen op pad om de persoon van vrede te vinden. Daarvoor gingen ze een stad of dorp in en lieten ze zich door de leiding van de Heilige Geest leiden naar de juiste persoon. Als ze op een plek kwamen waar de mensen niet openstonden voor de boodschap van het Evangelie werden ze opgeroepen om het huis te verlaten.

In Lukas 10 lezen we dat Jezus 70 volgelingen uitzend om de oogst binnen te halen. Als we deze methode goed bestuderen komen we de volgende punten tegen:

– De volgelingen werden twee aan twee uitgezonden
– Hij zond ze uit in de oogst en vroeg ze om voor meer arbeiders te bidden. (er is dus niks mis met de oogst)
– Ze werden uitgezonden als lammeren te midden van de wolven
– Ze mochten geen geld en spullen meenemen
– Ze mochten niemand groeten onderweg
– Ze mochten niet van het ene naar het andere huis gaan
– Ze moesten beproeven of er wel vrede was in het huis
– Ze mochten eten en drinken wat ze voorgezet werd
– Ze moesten de zieken genezen en het koninkrijk van God bekendmaken
– Als er geen vrede was in het huis moesten ze het stof van de voeten schudden en verdergaan

Deze methode van evangeliseren is ook nog voor vandaag de dag!

In deze video wil ik al deze punten gaan bespreken, ten slotte wil ik nog kijken naar enkele personen van vrede uit de Bijbel.

Aanbevolen boeken:

– The call of Jesus van Torben Sondergaard

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?