“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.” 

Mattheüs 23:27-28 HSV

 De farizeeërs waren een groep religieuze leiders in de tijd van Jezus die ook beleden in God te geloven. Ze geloofden in de 5 boeken van Mozes en de profeten. Naast de geschreven wet van Mozes hadden ze ook een mondelinge wet gecreëerd (de Misjnah Avot) waar overleveringen instonden van vooraanstaande rabbi’s. De overleveringen van de ouden zorgde voor enkele grote problemen omdat er regels instonden die het leven van veel Joden veel zwaarder maakte dan dat God dit bedoeld had.

Jezus ging op een hele directe manier de confrontatie aan met een groep hypocriete leiders die deze veel te zware regels en wetten op de mensen legde. Deze leiders deden zich erg vroom voor maar hielden zichzelf geeneens aan deze onbijbelse wetten en regels!

De laatste jaren heb ik gemerkt dat veel mensen een verkeerd beeld hebben ontwikkeld van wat een farizeeër nou precies is. Wist je dat Jezus de farizeeën nooit verweet dat ze teveel met Gods Woord bezig waren? Hij noemde de farizeeërs juist WETTELOOS, dus zonder de wet van God.

In deze video van wil ik de volgende dingen bespreken:

– Maakt het houden aan wetten en regels je tot een farizeeër?
– Maakt het (veel) lezen van de Bijbel je tot een farizeeër?
– Maakt het corrigeren van anderen mensen je tot een farizeeër?

Daarnaast zal ik de 10 kenmerken beschrijven van een farizeeër:

– Ze waren schijnheilig en wetteloosheid
– Ze bedachte hun eigen regels en waren daarin geldzuchtig
– Ze verharde hun hart
– Ze lasterde het werk van de Heilige Geest
– Ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God – Ze onderwezen niet met gezag
– Ze probeerden Jezus te vangen met woorden
– Ze namen aanstoot aan de woorden van Jezus
– Ze laten je niet over Jezus vertellen
– Ze hadden een moordende geest bij zich

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown
– Oordelen van Derek Prince
– De gezonde leer van Torben Sondergaard

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?