“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
Romeinen 12:2 HSV

De mensen van de wereld richten zich op de geneugten van dit aardse leven zoals wilde feesten met drank en drugs, vrije seks met wie en wanneer je maar wilt en een verlangen naar rijkdom en aanzien. De mentaliteit is LOJO (You Only Lives Ones) omdat ze ervan overtuigd zijn dat er na dit leven geen ander leven mee komt. Hoe anders zou dat moeten zijn bij christenen die Jezus willen volgen en Hem gehoorzaam willen zijn!

De Bijbel zegt juist heel duidelijk dat we de wereld niet gelijkvormig horen te zijn maar we ons denken moeten vernieuwen zodat we erachter komen wat de volmaakte wil van God is voor ons leven. De dingen van deze wereld zullen uiteindelijk allemaal vergaan, alleen wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid.

Er hoort op geen enkele manier een verbintenis te zijn tussen Gods kinderen en die van de boze. Vriendschap met de wereld is volgens Gods Woord vijandschap tegenover God. Uiteraard tonen we Gods liefde aan de wereld door mensen te helpen en ze het Evangelie te verkondigen. Toch zegt Jezus heel duidelijk dat de wereld ons zal haten als we besluiten niet meer met hun zondige werken mee te doen.

De wereld kan een aantrekkingskracht hebben op het vlees van de mens, daarom roept God ons op om onszelf smetteloos te houden zodat we er niet door besmet worden. Als je hart vol zit met de dingen van God zal je daar ook over willen praten, dat geldt natuurlijk net zo goed voor de dingen van de wereld. Waar zit jou hart vol mee?

Aanbevolen boeken:

– Heiligheid is geen optie van Derek Prince
– Leven als zout en licht van Derek Prince
– De gezonde leer van Torben Sondergaard
– De christenreis van John Bunjan

Volg je ons al op YouTube?