“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” 
Johannes 3:36 HSV

Als er één onderwerp is waar de Bijbel zich in eerste instantie lijkt tegen te spreken is het wel op de vraag of we gered worden uit geloof of werken. Wie de Romeinenbrief en de brief aan de Galaten heeft gelezen zou hard zeggen: uit geloof! Maar wie de brief van Jakobus leest zegt weer hard: uit werken! Maarten Luther wilde eigenlijk van de Jakobusbrief af omdat hij het niet kon rijmen met de rest van de Bijbel.

Alleen als we de teksten goed naast elkaar leggen in de context kunnen we antwoord geven op deze belangrijke vraag.
Niemand kan later in de hemel zeggen dat ze door hun eigen goedheid daar zijn gekomen omdat de Bijbel duidelijk zegt dat er geen één mens goed is. Uit de werken van de wet kan er niemand gerechtvaardigd worden. Als we door het geloof wandelen bevestigen we de wet. Alleen is geloof zonder werken een dood geloof!

Geloof en werken gaan dan ook helemaal hand in hand, als je zegt dat je geloof hebt zal dit ook blijken uit de werken die je doet.

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown
– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?