“Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.” 

1 Johannes 3:10 HSV

God is de schepper van de hele aarde en alles wat daarop woont inclusief de mens. Betekent dit ook dat ieder mens automatisch een kind is van God? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het allereerst belangrijk om te beseffen dat God ontzettend veel van mensen houd! Hij is tenslotte liefde.

Die liefde werd het meest duidelijk op Golgotha toen Hij zijn eniggeboren Zoon gaf voor de zonde van de wereld. Ieder die in Hem geloofd gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. Johannes 3:16 is misschien wel de meest gebruikte Bijbeltekst in het christendom. Vaak wordt er vergeten dat God in Johannes 3:18 zegt dat iedereen die niet geloofd in Jezus al veroordeeld is omdat ze niet geloofd hebben.

Jezus spreekt in Zijn gelijkenis van het onkruid in de akker met duidelijke taal. Het onkruid is een beeld van de “kinderen van de boze”. Later noemt hij de farizeeërs zelfs heel letterlijk kinderen van de duivel! Als je in de zonde leeft en je niet opnieuw geboren bent ben je een kind van de duivel. Pas als je opnieuw geboren bent ga je over van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht.

God wil niet dat er mensen verloren gaan, laten we daarom altijd bidden voor de ongelovigen dat er VEEL mensen tot wedergeboorte mogen komen!

Aanbevolen boeken:

– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard
– Bekering en wedergeboorte van Derek Prince

 

Volg je ons al op YouTube?