“Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.”
Romeinen 1:7 HSV

In het Oude Testament lezen we dat God Israël apart zet van de andere volken. Ze moesten een heilig volk zijn voor de Heere zodat de andere volken konden zien dat God de Joden had uitverkoren tot Zijn eigen eigendom. Dat ging als we de geschiedenis van Israël onder de loep nemen niet altijd even goed. Doordat een deel van het Joodse volk hun Messias afwees kwam er een plek vrij in de olijfboom voor de heidenen.

Tijdens de wedergeboorte gebeurd er iets heel belangrijks, de Heilige Geest komt in je wonen en je wordt een kind van God. Je wordt dan in de olijfboom geënt en bent ook deel van een volk van koningen en priesters! Op dat moment ben je GEEN arme zondaar meer maar een HEILIGE! Je bent kostbaar voor God en nu helemaal aan Hem gewijd.

Nergens in heel de Bijbel worden de wedergeboren gelovigen arme zondaars genoemd. Als je snapt dat je een heilige bent ga je daar ook in wandelen. Soms hebben christenen angst voor de dood omdat ze nog niet snappen dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest. De voorbeelden in het Oude Testament met Israël zijn voor ons tot lering om niet dezelfde fouten te maken zoals zij deden.

We zijn heiligen, laten we dan ook zo wandelen!

Aanbevolen boeken:

Heiligheid is geen optie van Derek Prince

Leven als zout en licht van Derek Prince

De gezonde leer van Torben Sondergaard

De christenreis van John Bunjan

Volg je ons al op YouTube?