“En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.”
Efeze 1:22-23 HSV

 De Bijbel spreekt in 7 schitterende beelden over de gemeente. Elk beeld geeft ons een dieper inzicht in hoe God naar de gemeente kijkt.

De ekklesia is gebouwd op het fundament van Christus, in Jezus naam hebben we nu de autoriteit om de zaken in de geestelijke wereld te binden en te ontbinden. Dat betekend dus een actieve i.p.v. een terughoudende houding. Als een Geestelijk leger is het onze zaak om samen in gebed strijd te voeren in de hemelse gewesten.

Als wedergeboren christenen zijn we allemaal leden van het lichaam van Christus. Zoals een voet niet tegen een hand kan zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, zo kunnen christenen niet tegen elkaar zeggen dat ze er niet bij horen. Als er iemand lijd kunnen we voor elkaar zorgen en elkaar bemoedigen. Zo zijn we één in de naam van Jezus. Als een gezin in christus hebben we nu andere broeders en zusters dan onze aardse familie. Dat zijn aardse banden, als christenen onder elkaar kunnen ze natuurlijk ook aards zijn maar vooral ook Geestelijk.

Ook zijn we als gemeente Gods maaksel en een tempel van de Heilige Geest, Hij heeft ons gemaakt om in de goede werken te wandelen die Hij van tevoren heeft voorbereid voor ons. Als een levende steen worden we gebouwd tot een geestelijk huis om geestelijke offers te brengen aan God met aanbidden en lofprijs.

Te slotte is het lichaam van Christus ook als een bruid die zich vlekkeloos voorbereid voor de bruiloft van het Lam.

Aanbevolen boeken:

– Gods kerk herontdekt van Derek Prince

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?