“Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht.”
2 Corinthiërs 12:12 NBV

Apostel:

In de komende drie afleveringen zal het gaan over de vijfvoudige bediening. In de eerste video daarover staan de apostel en de profeet centraal. Allereerst zullen we de vraag moeten beantwoorden of er vandaag de dag nog wel apostelen en profeten zijn. Er zijn namelijk christenen die geloven dat de tekst in Efeze 2:19-22 leert dat het fundament is gelegd door apostelen als Petrus en Paulus en daarna deze twee bedieningen zijn “uitgestorven”.

Een apostel is een mobiele bediening en sticht (uitgestuurd door een bestaande gemeente) gemeentes. Ze worden gekozen door een werk van de Heilige Geest en brengen nadien verslag uit vanuit de gemeente waaruit ze gezonden waren. Apostelen zijn dus geen geestelijke dictators die iedereen hun wil kunnen opleggen want ook zij behoren verantwoording af te leggen aan de gemeente die hen uitzendt.

Een discipel wordt dus een apostel als ze met een duidelijke opdracht zijn uitgezonden. De apostel bemoedigd de gemeente die hij gesticht heeft door het werk van de Geest en stelt daarin ouderlingen aan.

Een ander specifiek teken van een apostel zijn de duidelijke tekenen en wonderen. Het zijn dus niet alleen mooie woorden die zo iemand brengt maar ook de zichtbare kracht van God! Het is belangrijk om apostelen goed te beproeven want de Bijbel zegt ook duidelijk dat er valse apostelen zullen opstaan die de mensen zullen misleiden.

Een apostel zijn is volgens de Bijbel de moeilijkste bediening om uit te voeren want je zal volgens het principe “hoge bomen vangen veel wind” een bedreiging zijn voor het koninkrijk van de satan. Daarom is het laatste kenmerk van een apostel ook…. volharding!

Profeet:

Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
1 Korinthe 14:3-4 HSV

Een profeet spreekt een speciale boodschap die hij rechtstreeks van God heeft ontvangen, voor een specifiek moment en een specifieke plek. Met profetie kan je mensen opbouwen, bemoedigen en vertroosten. Het is een krachtige bediening die ook vandaag de dag erg nodig is in de gemeente van Christus. Een profeet zal een goede kennis van het Woord moeten hebben om te weten wanneer een boodschap van God is en wanneer niet.

De Bijbel spreekt heel vaak over het beproeven van deze profetieën, je hoeft niet alles klakkeloos aan te nemen als een Woord van God omdat iemand dat zegt. We kennen ten slotte maar ten dele en profeteren ten delen. (1 Korinthe 13:9-10)

Omdat er helaas ook veel misbruikt wordt gemaakt van deze bediening waarschuwt God keer op keer om goed op te passen voor valse profeten. Je herkent ze al hun vruchten, van een goede boom komen goede vruchten en van een slechte boom komen slechte vruchten. Net als bij de groei van een vrucht heeft het soms tijd nodig om te kunnen zien of iets vrucht draagt voor het koninkrijk van God. Profeten werken volgende de Bijbel vaak samen in teams zodat goed getoetst kunnen worden.

Aanbevolen boeken:

– Gods kerk herontdekt van Derek Prince

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?