“Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.”
2 Timotheüs 4:5 HSV

In dit volgende deel over de vijfvoudige bediening gaat het over de evangelist en de leraar.

Evangelist:

De evangelist is een brenger van goed nieuws want hij brengt tenslotte het evangelie! Hij stelt mensen voor aan hun Redder en leidt de mensen hun redding binnen. Wat is het belangrijk dat er meer evangelisten komen want de oogst is rijp maar de arbeiders zijn weinig…..

Hoef je niet te evangeliseren als je geen evangelist bent? Natuurlijk wel want iedereen heeft de bediening van de verzoening ontvangen!
Een evangelist heeft zijn bediening het meeste gericht op de evangelisatie, en leert andere christenen hoe ze het beste de ongelovigen kunnen bereiken.

Een evangelist wordt net als andere christenen gevolgd door tekenen en wonderen, dat is namelijk een kenmerk van Gods koninkrijk dat doorbreekt op deze aarde. De Bijbel waarschuwt voor mensen die met een ander evangelie komen. Ook bij deze bediening is het dus belangrijk dat de leer goed getoetst word.

Leraar:

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan.
Handelingen 18:24 HSV

Een leraar in helemaal geworteld in het Woord en deelt zijn kennis om andere gelovigen te laten groeien in het geloof. Het is zijn passie en zalving om Gods Woord helder en overzichtelijk uit te leggen. Daarmee kan hij dwalingen die de gemeente proberen binnen te dringen goed weerleggen.

Weet je trouwens dat de Bijbel zegt dat iedere gelovige in het verloop van de tijd een leraar zou moeten zijn en andere christenen kan helpen om te groeien in het geloof?

Er zijn volgens de Bijbel ook valse leraren die mensen onderwijzen naar hun eigen begeerten en verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarom is het belangrijk dat andere christenen in de gemeente zelf ook goed Goed Woord kennen zodat het kunnen toetsen.

Aanbevolen boeken:

– Gods kerk herontdekt van Derek Prince

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?