“Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en vreugde zijn in Zijn plaats.”
1 Kronieken 16:27 HSV

Toen Mozes Sinaï opklom bedekte de heerlijkheid van de Heere in de vorm van een wolk de berg. Toen de Israëlieten vanaf onderaan de berg naar boven keken leek het op een verterend vuur. In de wolk vraagt Mozes aan God om Hem Zijn heerlijkheid te tonen. Als God hem de heerlijkheid toont (zover dat mogelijk was zonder dat Mozes zou sterven) roept Mozes uit:

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE , HEERE , God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Exodus 34:6-7 HSV

De Bijbel zegt dat wij als wedergeboren christenen deel hebben gekregen aan een BETER verbond met BETERE beloften dankzij de Middelaar Jezus Christus. Wij mogen nu in de Geest naderen tot de berg Sion, de stad van de levende God! Als je daadwerkelijk beseft wat de rijkdom is die God voor Zijn kinderen heeft zal dit je laten verlangen om steeds dichter in Zijn nabijheid te komen.

Op het moment dat je opnieuw geboren bent rust de Geest van de heerlijkheid op jou en heb je toegang tot het heilige der heilige!
Gods glorie is een bescherming tegen de vijand die niet tot dit gedeelte kan komen. Uiteindelijk zal de glorie van God de hele aarde bedekken, wat een dag zal dat zijn.

Aanbevolen boeken:

– Heiligheid is geen optie van Derek Prince
– In Gods aanwezigheid van Derek Prince

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?