“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.”

Galaten 1:6-7 HSV

Een sekte is een godsdienstige beweging/gemeenschap die afwijkt van een grotere godsdienstige gemeenschap. Vaak ontstaat een sekte door een charismatische leider die een nieuwe leer verkondigt en zo mensen achter zich aan probeert te krijgen.

Een sekte kan voor veel mensen een veilig en vertrouwt gevoel geven, vaak zijn er onderling hechte contacten en voelt de sekte als een familie. Deze hechte contacten kunnen ook een verkeerde kant opgaan als het resulteert in psychisch of seksueel misbruik. Als je besluit om niet meer mee te doen met de onbijbelse wetten en regels die er in de sekte zijn kan er groepsdruk uitgeoefend vanuit het leiderschap om je weer in de pas te laten lopen. Als dit niet lukt wordt er groepsdruk uitgeoefend op de overige leden om alle contacten met je te verbreken.

Op de vraag wanneer een groep nou precies een sekte is het moeilijker antwoordt geven want er is geen specifieke definitie dat je een sekte bent als je aan bepaalde punten voldoet. Wel kan je beproeven of jou kerk/gemeente kenmerken heeft van een sekte en hoeveel dat er dan zijn.

Deze zes punten zijn erg kenmerkend voor een sekte:

– Het Bijbelse evangelie wordt niet gebracht (ze liggen onder de vloek van een ander evangelie)

– Ze beschouwen zich als de enige ware kerk, buiten hun groep is er geen behoud

– Autoritair/charismatisch leiderschap

– Toevoegen/afdoen aan de Bijbel

– Financiële ondoorzichtigheid

– Regelzucht/onbijbelse wetten en regels

De Bijbel roept ons constant op om alle dingen te beproeven, zonder kennis van het Woord ben je een makkelijk doelwit voor een sekte. Zorg er daarom voor dat je zelf een persoonlijke relatie hebt met God en niet afhankelijk bent van valse profeten.

Aanbevolen boeken:

– Terug naar de eerste gemeente van Gospel Fellowships

– Bolwerken neerhalen van Derek Prince

 

 

Volg je ons al op YouTube?