“En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.”
Johannes 17:11 HSV

Jezus roept ons als christenen op om onderling één te zijn met elkaar zoals de Vader één is met de Zoon. Als de wereld ziet dat er onderling liefde en harmonie is onder christenen is dat een mooie getuigenis.
We lezen ook in de Bijbel dat er een geestelijke kracht van uitgaat als christenen samen eensgezind tot God bidden. De duivel weet dit, daarom probeert hij veel gemeentes te ziften als de tarwe. Helaas lukt hem dat ook regelmatig.

Toen heb ik de volgende situatie meegemaakt in een gemeente waar een scheuring ontstond: De ene “kant” kwam met Bijbelteksten dat het nooit Gods wil was dat er een kerkscheuring ontstaat omdat Jezus oproept tot eenheid (Joh. 17) De andere “kant” was ervan overtuigd dat dit een nodige scheuring was zodat de oprechte gelovigen openbaar zouden worden. (1 Kor. 11:17-21) Er lijkt dus een tegenstelling in de Bijbel te staan op dit gebied….

Paulus waarschuwt in de 1e Korinthebrief ernstig dat een scheuring gebaseerd op mensen i.p.v. Christus hoort bij vleselijke christenen en niet bij Geestelijke christenen. Daarnaast is een stroming binnen het christendom die denkt dat eenheid altijd van God is en verdeeldheid altijd van de duivel. Dat laatste is simpelweg niet waar want Jezus zelf vertelde dat Hij kwam om verdeeldheid te brengen tussen ouders en kinderen drie tegen twee en twee tegen drie.

Een eenheid die ten koste gaat van de waarheid is geen Bijbelse eenheid maar een wereldse. Dat zien we bijvoorbeeld bij de paus die verschillende wereldreligies wil samenvoegen, maar ook onder protestanten zien we dat de verdeeldheid die ontstaan was tussen kinder en volwassendoop daardoor wegvalt. Het zijn vaak zwaarbevochten openbaringen die plaats moeten maken voor een valse eenheid, laten we standvastig zijn in de liefde en in de waarheid van Gods Woord!

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown

– De laatste reformatie van Torben Sondergaard 

– De gezonde leer van Torben Sondergaard

 

 

Volg je ons al op YouTube?