“Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”
Efeze 5:14 HSV

De betekenis van het woord “opwekking” is iemand uit de dood opwekken, of opstaan. Jezus spreekt in Openbaring 3 tegen de gemeente in Sardis dat ze wel de naam hadden dat ze leefde maar eigenlijk waren ze bijna geestelijk dood…. Dat is wel één van de meest trieste dingen die je als kerk/gemeente kan overkomen, dat je denkt dat het eigenlijk heel goed doet maar ondertussen bijna overleden bent.

Voordat er een opwekking kan komen zal er eerst een besef moeten zijn dat er een opwekking nodig is! Als een kerk/gemeente zelf niet ziet dat ze lauw zijn geworden en afgeweken van het Woord van God zal er ook geen oprechte bekering kunnen ontstaan die nodig is om een opwekking te kunnen laten komen.

God heeft in de Bijbel een duidelijk beeld naar voren gebracht over wat de stappen zijn op weg naar een opwekking:

1. Bekering/heiligheid

2. Geloof

3. Volhardend gebed

4. De werking van de Geest

5. De zuiverheid van het Woord

6. De gezamenlijke aanbidding/samenkomst

7. Eenheid

Als deze stappen worden gevolgd zal je een opwekking zien zoals je nog nooit hebt meegemaakt:

– mensen bekeren zich massaal en worden opnieuw geboren
– Er worden samen eensgezinde samenkomsten gehouden waar de glorievan God zich manifesteert door tekenen en wonderen.
– Er ontstaan vurige discipelen die het Evangelie verder zullen verspreiden

Laat de dorre doodsbeenderen herleven Heere, door Uw Geest!

Aanbevolen boeken:

– Waarom is er geen opwekking van Leonard Ravenhill

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?