“En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.”

Handelingen 2:44-45 HSV

Wat is jouw beeld eigenlijk van een kerk of gemeente? En klopt dit beeld met wat er in de Bijbel staat of is het gebaseerd op de cultuur en op overleveringen van ouden? (Markus 7:1-13) Misschien denk je bij een kerk/gemeente wel aan diensten op zondag in een gebouw waar een podium staat met een kansel erop waar de voorganger een preek aan het houden is. En waar vervolgens gebeden wordt en liederen gezongen worden. In sommige richtingen kan je lid worden van een gemeente, in andere weer niet.

Er zit nogal wat verschil in de diensten van allerlei verschillende richtingen zoals katholiek, protestants, gereformeerd, baptisten, evangelisch, pinkster etc. Als een persoon in de rimboe een Bijbel zou vinden en die van begin tot eind zou lezen, wat voor soort kerk/gemeente zou er dan ontstaan? Een korte blik in de kerkgeschiedenis leert ons dat God Zijn gemeente weer aan het herstellen is naar de begintijd zoals we lezen in het boek Handelingen. Geen “toeschouwer christendom” meer waar de meeste mensen in een gemeente niet weten hoe ze het Evangelie moeten delen, iemand kunnen dopen in water en Geest, en/of voor zieken kunnen bidden

Maar een sterk christendom waar discipelen opstaan die waarlijke volgelingen van Jezus zijn, die wandelen in de heiliging en kracht van de Heilige Geest! Die hun eigen leven/reputatie hebben gekruisigd en alleen willen leven naar de woorden van hun Meester. Een gemeente waar een ieder iets heeft (1 Korinthe 14:26) en waar wereldse gelijkvormigheid en lauwheid verleden tijd is. De eerste discipelen leefde eensgezind bij elkaar in een community en niemand zei dat iets van zichzelf was want ze hadden alles gemeenschappelijk.

Er werden geen mensen naar de kerk gestuurd om vervolgens een zondaarsgebed te bidden om zo “gered” te worden. Maar mensen bekeerde zich waarlijk, geloofde EN werden dezelfde dag nog gedoopt in water en Geest. Vervolgens werden er discipelen gemaakt en geen toeschouwers!

Aanbevolen boeken:

– De laatste reformatie van Torben Sondergaard

– Terug naar de eerste gemeente van Gospel Fellowships

 

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?