“En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.”

Johannes 1:5 HSV

Er is een constante strijd in deze wereld tussen twee krachten: licht en duisternis. God zag in Genesis 1 dat het licht goed was, er was door het ontstaan van het licht een scheiding gekomen tussen licht en duisternis. God is de Bron van het licht en het leven, zijn majesteit is als de glans van de zon.

De satan wordt ook wel de overste van deze wereld genoemd, hij is de oorzaak van de duisternis. De duisternis werkt graag in het verborgene en heeft een hekel aan het licht. Zondes zijn vaak verborgen omdat mensen door hun geweten ook wel weten dat het fout is wat ze doen. Om mensen te verleiden tot de duisternis doet hij zich voor als een engel van het licht.

Jezus zegt dat Hij het ware Licht is van de wereld is, Hij is het levende Woord wat ons licht geeft over de weg die we moeten aan. Om van het koninkrijk van de duisternis naar het licht te gaan zal je je moeten bekeren van je zondes. Als je niet in Jezus geloofd blijf je in de duisternis wandelen, ook al denk je dat dit niet zo is.

In het tabernakel moesten de Israëlieten altijd een lamp laten branden met zuivere olie, dit is een mooi beeld van de gemeente van Christus. Wij horen het in Christus het licht van de wereld te zijn en de werken van de duisternis te ontmaskeren!

Aanbevolen boeken:

Geestelijke strijd van Derek Prince

Bolwerken neerhalen van Derek Prince

Zegen of vloek van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?