“Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,”

Hebreeën 12:22 HSV

Je kan het woord “engel” het beste vertalen als een boodschapper van God. Een engel is een door God geschapen wezen die gemaakt is om God te dienen en de mensen! Engelen trouwen niet zoals mensen en ze zijn onsterfelijk! Nog voordat de mens gemaakt was waren de engelen er al. Na een rebellie in de hemel aangestuurd door de satan kwam er een onderscheid tussen de engelen van God en de engelen van de duivel. In de Bijbel zien we de engelen vaak terugkomen in verschillende situaties:

Om boodschappen door te geven van God

Om mensen te bemoedigen en te versterken

Om mensen te beschermen

Om zielen te begeleiden naar de hemel

Om de oordelen van God uit te voeren

We komen verschillende soorten engelen tegen in de Bijbel zoals de aartsengel, engel, cherub en een seraf. Besef je je wel dat er ook vandaag de dag nog engelen zijn die op dezelfde manier werken als we lezen in de Bijbel?

In deze video ga ik de volgende onderwerpen behandelen:

Wat is een engel?

Wie zijn de engelen?

Wat doen de engelen?

Wat is het verschil tussen een aartsengel, engel, cherub en een seraf?

 

 

Volg je ons al op YouTube?