“Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het

Koninkrijk Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.”

Mattheüs 19:14 HSV

Als kinderen opnieuw geboren worden hebben ze geen kleinere Heilige Geest dan volwassenen! Jezus zegt dat ieder mens moet worden als een kind en dat de beschermengelen van kinderen altijd het aangezicht zien van de Vader. God openbaart Zijn geheimenissen juist aan jonge kinderen, daarom is het belangrijk dat we hun openbaringen niet te snel afdoen als fantasie.

Als ouders is het belangrijk dat je regelmatig bid voor je gezin en ze opvoed in de vreze des Heeren. Ook is het belangrijk om ze te oefenen in het geloof zodat ze leren dat bij God niets onmogelijk is. Natuurlijk geef jij ze als ouder het beste beeld van God als je zelf een voorbeeld bent en Christus in jou gezien wordt door middel van de liefde.

Als je je kinderen onderwijst in het Woord van God zal je hij/zij daar later ook niet snel vanaf wijken. Mocht je kind toch afwijken van het rechte pad is het belangrijk om die te bestraffen. Dat ligt in onze tijd steeds gevoeliger, de Bijbel is er heel duidelijk over. Als je je kind teveel verwend en hem/haar nooit leert dat sommige dingen fout zijn en daarvoor een straf staat zal dat later behoorlijk tegen je keren.

God wil graag dat gezinnen in een goede harmonie samenleven en er een sterke onderlinge band is samengevoegd door de liefde van Christus.

Aanbevolen boeken:

Man en vader van Derek Prince

Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest van Jennifer Toledo

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?