“En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus antwoordde hun: Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven.”

Markus 10:4-5 HSV

Realiseer je je wel dat Jezus scheiden HAAT?! Misschien vindt je dat een liefdeloze gedachte, het staat toch echt in de Bijbel…. God vindt het verschrikkelijk als mensen hun partner zomaar aan de kant schuiven om er met een ander vandoor te gaan. Dat gaat helemaal in tegen de agape liefde van God dat we ons naaste liefhebben als onszelf.

Zeker één op de drie huwelijken loopt in Nederland uit op een scheiding en in de bushokjes hangen posters die mensen oproepen om vooral vreemd te gaan door stiekem een “second lover” te nemen. Ook in de kerken en gemeentes wordt het allemaal steeds gewoner om aan deze praktijken deel te nemen.

Toen de farizeeën naar Jezus toekwamen vroegen ze hoe het zou zat met het trouwen en scheiden. Jezus was erg duidelijk, vanwege de HARDHEID van de mensen mochten ze toen van Mozes hun vrouw verstoten. Hij verwees terug naar Genesis waarin God Adam en Eva bij elkaar voegde. Wat God heeft samengevoegd zal een mens niet meer scheiden!

Ook behandel ik nog de volgende vragen:

Kan je scheiden als je partner overspel heeft gepleegd?

Mag een gelovige opnieuw trouwen als hij/zij als ongelovige gescheiden is?

Moet je getrouwd blijven als er huiselijk geweld en/of misbruik is?

Aanbevolen boeken:

Het verbond van Derek Prince

God en je partnerkeuze van Derek Prince

Verbonden voor het leven van Willem Lingeman

 

 

Volg je ons al op YouTube?